Rivierklimaatpark IJsselpoort

Binnen het project Rivierklimaatpark IJsselpoort verkennen negen landelijke, regionale en lokale overheden samen met Natuurmonumenten de inrichtingsmogelijkheden voor de uiterwaarden van de IJssel, tussen Arnhem en Giesbeek.

Allerlei belangstellende hebben ideeën kunnen aandragen. Dit leverde vier mogelijke oplossingsrichtingen op. Deze zijn gebundeld in een conceptnotitie die is in te zien op de website van het project.

Bij dit project past tot op zekere hoogte dezelfde kanttekening als bij de Grebbedijk. De uiterwaarden zijn ook hier Europees beschermd natuurgebied. Maar dit gebiedsproces biedt ook veel kansen. Door rivierverruiming is er minder dijkverhoging nodig. Tegelijkertijd ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld meer (water)natuur, behoud van historische hagen dwars op de stroomrichting, een betere toegankelijkheid van de uiterwaarden en vormen van duurzame energie.

Toon alle berichten in deze rubriek