Uitbreiding voor de natte natuurparel Andelsch Broek

Hoe lastig kan het voor een Water Natuurlijk AB-lid zijn; stemmen voor een uitbreiding op een natuurgebied om dieren te helpen die met uitsterven bedreigd worden. En het kost op 800 interne uren na niets, want de EU betaalt het terug. Na een debat over die 800 interne uren, werd er bij Waterschap Rivierenland positief gestemd over fase 2 van Andelsch Broek Pompveld. Een uniek natuurgebied dat de Europese Unie heeft aangewezen als ‘NATURA 2000/natte natuurparel’. Dat komt omdat in dit natuurgebied de grote modderkruiper huist. Dit dier heeft de status ‘kritisch’, wat betekent dat er te weinig natuur is om voor deze soort een voortbestaan te garanderen.

De grote modderkruiper wordt ook wel de weeraal genoemd. Boeren vingen het dier en stopten het in een weckfles die in het keukenraam werd gezet. Ging de weeraal flink bewegen, dan kwam er onweer.  Dat vertelde boswachter Bart Pörtzgen, die zowel fase 1 als fase 2 van het project leidt. “Ze verplaatsen zich maar 100 meter per jaar, maar zijn toch erg lastig te vangen.” Via een paar Twitterberichten waarbij Boswachter Bart (@BartBoswachter) schreef dat hij geïnteresseerden had rondgeleid, reageerde ik dat ik na het lezen van de stukken ook wel eens zou willen zien waarover ik nu gestemd had.

Rijdend naar het afgesproken kruispunt passeren we een zestal kranen die met grote bakken de blauwe vette klei uit de bodem trekken. Als een orkest dat zich nog aan het inspelen is, bewegen de kranen onafhankelijk en in een eigen tempo. Desondanks was het overduidelijk dat ze hetzelfde doel hebben. Boswachter Bart heeft zijn hele carrière aan dit natuurgebied gewijd; al vanaf dag 1 richtte hij zich op het geschikt maken en verbinden van de verschillende watergangen voor de grote modderkruiper en nu voert hij ‘zijn project’ uit. “Het verbinden is een vak apart, want de grote modderkruiper kan niet samenleven met andere dieren, maar zijn leefgebied moet wel uitgebreid worden. Daarom moet er goed nagedacht worden welke watergangen aan het gebied kunnen worden aangesloten.” Een van de consequenties is het verleggen van een A-watergang die vroeger langs de rand van het gebied liep, nu midden door het gebied en met behulp van de kranen binnenkort weer op zijn oude plaats gaat stromen.

Tijdens de wandeling vertelde Boswachter Bart niet alleen over de grote modderkruiper, we stonden stil bij grasland dat de gehele zomer in bloei staat om zo de insecten een impuls te geven. Ook is er een nog intacte – maar niet werkende – eendenkooi in het gebied. Een viertal ‘tamme’ eenden verkregen van een bevriend vogelopvangcentrum zwemmen daar gemoedelijk rond. Ook zagen we verschillende dieren zoals zilverreigers, blauwe reigers, boomvalken en heel veel sporen van reeën.

De toekomst voor het natuurgebied is dat het een veilige haven wordt voor het wild in Nederland. Niet alleen de grote modderkruiper, maar ook andere bedreigde diersoorten zullen hier floreren. Op een aantal percelen bloeien bijna het hele jaar door bloemen om insecten een haven te bieden. Een visvriendelijke vijzel om het water in het ‘pompveld’ -vandaar de naam- te krijgen, draagt daar ook aan bij. “Dat maakt de samenwerking tussen het waterschap en Brabants Landschap zo bijzonder. We dragen ieder bij vanuit onze eigen expertise tot het zo goed mogelijk realiseren van dit gebied. Dat een natuurinstantie en een waterschap op deze manier samenwerken is uniek, maar biedt een goede garantie voor de toekomst van het Andelsch Broek Pompveld. En daar mogen we best trots op zijn.”

Michiel Alexander de Raaf

FOTO: Boswachter Bart Pörtzgen (links) en AB-lid Michiel Alexander de Raaf (rechts) in het Andelsch Broek Pompveld.

Toon alle berichten in deze rubriek