Veelbelovende resultaten Aquafarm

Het doel van Aquafarm is om via natuurlijke omzetting hoogwaardige bouwstoffen halen uit afvalwater. Hierbij wordt gedacht aan eiwitten, vetten en andere organische verbindingen. Dit zijn complexe bouwstoffen met een hoge toegevoegde marktwaarde.

Binnen het project Aquafarm doen de initiatievenfabriek van P2, drie waterschappen, waaronder Waterschap Rivierenland, Wageningen Environmental Research en Radboud Universiteit onderzoek naar de combinatie van waterzuivering en biomassaproductie.

Op de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Dodewaard is waterschap Rivierenland vorig jaar begonnen met de eerste praktijkproeven om kroos te laten groeien op het afvalwater. Nu het tweede jaar van de kroosproef op Dodewaard is ingegaan zien we erg goede resultaten en is er in juni van dit jaar al meer dan 700 kg geoogst! Omdat het kroos nutriƫnten opneemt, verwachten we een forse verbetering in de waterkwaliteit. De lijmfabrikant aan wie het eiwit wordt geleverd, gaat de stabiliteit van het product bepalen om het werkelijk te kunnen gebruiken als additief in zijn lijmproducten. Na de pilots van de afgelopen jaren, start een demonstratiebedrijf dat zicht richt op:

  1. Het verwijderen van microverontreinigingen (zoals medicijnresten en microplastics) uit het afvalwater; biologie als duurzaam alternatief voor de huidige technieken.
  2. Verminderen van de emissie van broeikasgassen die ontstaan in het reguliere zuiveringsproces (koolstofdioxide, methaan en lachgas).
  3. Efficiƫnte onttrekking van nutriƫnten uit het water, gebruikt als voedingsstof voor de groei van biomassa. Hiermee dragen we bij aan het sluiten van de nutriƫntenkringloop en aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Toon alle berichten in deze rubriek