Voorkomen van schade aan groen door droogte

Hoe voorkom je schade aan groen door droogte in stedelijk gebied? Dat was de centrale vraag in een onderzoek van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). De resultaten zijn samengevat in een ‘Green Paper’.
De gemeente Amersfoort werkte mee aan het onderzoek. Al een aantal jaren zet de gemeente in op het optimaliseren van de groeiplaatsomstandigheden voor bomen. “Dat betekent zorgdragen voor een goede bodem en een optimale infiltratie. Daarnaast is goede vochttoevoer nodig in gebieden met lage grondwaterstanden, terwijl in gebieden waar het juist te nat wordt water moet worden afgevoerd.
Voor de droge gebieden zoekt Amersfoort naar manieren om regenwater langer vast te kunnen houden. Dit kan bij groeiplaatsen door organisch stof aan de bodem toe te voegen, maar ook door ondergrondse reservoirs aan te leggen die het vocht gedoseerd aan de bodem teruggeven. Dat laatste is nog niet zo eenvoudig, zowel qua techniek als qua bodembeslag.
Meer biodiversiteit maakt de natuur robuuster. Wat niet helpt is het storten van zand bij nieuwbouwprojecten, dat resulteert in een overgangslaag die niet goed waterdoorlatend is. Dit gaat echt nog niet overal goed, zeker niet als zware machines de boel nog eens aandrukken. Dit is niet een aandachtspunt voor Amersfoort, maar voor alle Nederlandse gemeenten.
Behalve door te planten en herplanten, probeert de gemeente Amersfoort ook preventief schade aan groen te voorkomen door te zoeken naar “de juiste boom op de juiste plek”. Het gaat om soorten die wisselingen tussen extreem hoge en lage grondwaterstanden aankunnen. Stapsgewijs worden soorten die overgevoelig zijn voor natheid en droogte vervangen door soorten die dat soort omstandigheden wel aankunnen.

Toon alle berichten in deze rubriek