Wanneer gaat de provincie Gelderland ons grondwater ontzien?

De vraag naar drinkwater stijgt de komende jaren. Om hier in de toekomst in te kunnen voorzien, wil de provincie Gelderland een aantal drinkwaterreserveringsgebieden aanwijzen. In deze gebieden wordt nog niet meteen water gewonnen. Ze hebben wel bescherming nodig, zodat het grondwater ook in de toekomst geschikt blijft voor drinkwaterwinning. De drinkwaterreserveringsgebieden en het beschermingsbeleid staan in het ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). Dit ligt samen met het Milieueffectrapport (MER) van woensdag 20 oktober tot en met dinsdag 30 november 2021 ter visie.

Door elf zogenaamde drinkwaterreserveringsgebieden aan te wijzen, stelt de provincie 55 miljoen kubieke meter extra drinkwater veilig voor de toekomst.

De provincie heeft 71 potentiële gebieden onderzocht, waarvan er elf zijn overgebleven. Bij de begrenzing is rekening gehouden met bestaand stedelijk gebied, bedrijventerreinen en ‘kansen voor geothermie’ (aardwarmte). Ook is er gekeken naar een zekere spreiding over de provincie, ‘zodat de lasten niet in één regio terechtkomen’.

Water Natuurlijk betreurt het zeer dat de provincie weinig aandacht heeft besteed aan de verdroging die de grondwaterwinning veroorzaakt. Het is nogal kortzichtig van de provincie om helemaal geen alternatieven voor grondwaterwinning te onderzoeken. De provincie lijkt eerdere oproepen om de verdroging nu eindelijk eens structureel aan te pakken te negeren. De natuur heeft veel last van de verdroging, en door deze extra grondwaterwinning kan dat alleen maar toenemen.

Toon alle berichten in deze rubriek