Water Natuurlijk staat voor…Genieten

GEZOND WATER VOOR MENS EN DIER

  • We werken aan herstel van landschap, door ruimtelijke inrichtingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld beekherstel.
  • Ons water-erfgoed behouden en toegankelijk maken
  • Door een slimme en multifunctionele inrichting van ons buitengebied combineren we functies, zoals natuur- en recreatiegebieden in te zetten als bergingsgebieden.
  • We maken, ten tijde van vorst ijspret / schaatsen mogelijk door stuwen en gemalen uit te zetten

ZORGELOOS GENIETEN

  • We verbinden stad en land door middel van “groen-blauwe” aders.
  • We investeren in maatregelen voor recreanten op en aan het water en zorgen voor openstelling van schouwpaden langs onze wateren.
  • Water in de stad gebruiken we als bron voor biodiversiteit; groen, schaduw, plezier en ontspanning.
  • We verhinderen dat vervuilde industriële grond of bagger in onze plassen wordt gestort.

 

Toon alle berichten in deze rubriek