Water Natuurlijk staat voor…Gezond

GEZOND WATER VOOR MENS EN DIER

  • We zorgen voor geschikte schone zwemplekken, waarbij bronmaatregelen blauwalg en schadelijke bacteriĂ«n voorkomen
  • Als het gaat om het opsporen en straffen van overtreders, kiezen wij voor een voortvarende aanpak
  • Toezicht en handhaving worden geĂŻntensiveerd.
  • Wij zetten onverminderd in op een verbod op microplastics

GEEN BESTRIJDINGSMIDDELEN  EN MEDICIJNRESTEN IN ONS WATER

  • We weren medicijnresten uit ons buitenwater door een bronaanpak en extra zuiveringstappen op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties.
  • We pleiten voor een permanent verbod op de schadelijkste bestrijdingsmiddelen
    (bv. neo-nicotinoiden).
  • We voorkomen uitspoeling van meststoffen door gebruik te maken van teelt-vrije zones en bufferstroken
Toon alle berichten in deze rubriek