Water Natuurlijk stijgt naar grote hoogte

Water Natuurlijk start haar campagne voor de Waterschapsverkiezingen met het plaatsen van een immens groot logo van Water Natuurlijk op de windmolen aan de A15. “Op grote hoogte vragen we zo aandacht voor de komende Waterschapsverkiezingen van 20 maart” stelt de Nijmeegse lijsttrekker Hennie Roorda. Onze boodschap is: “Willen we Rivierenland in de toekomst droog blijven houden moeten we nu echt werk maken van duurzame energie; wind, (afvalwater) en zon!

Een veranderend klimaat vraagt om een klimaatschap
Het klimaat verandert. De gevolgen hiervan zijn groot en ze ontvouwen zich sneller dan verwacht. Ook in ons Rivierengebied of beter gezegd juist in ons Rivierengebied. Want grote delen van waterschap Rivierenland liggen onder zee niveau. Gevolgen? Dijken die niet meer voldoen aan de nieuwe normeringen, extreme droogtes, maar ook wateroverlast in steden, dorpen en landelijk gebied, dat vraagt om concrete maatregelen.

Het waterschap wordt daarmee eigenlijk steeds meer een klimaatschap vindt Water Natuurlijk. “Onze maatschappij beschermen tegen het veranderende klimaat, maar ook verantwoordelijkheid nemen om iets aan klimaatverandering te doen en anderen daar toe aan te zetten, dat is ook de taak van het waterschap volgens Roorda, lijsttrekker van Water Natuurlijk.

Naar een klimaatschap
Door klimaatverandering zullen er grote extremen in het weer gaan optreden met zowel hevige buien als lange perioden van droogte. Ook zal het veranderende klimaat tot gevolg hebben dat de zeespiegel stijgt en de watertoevoer vanuit de rivieren groter wordt.

Om het hoofd te kunnen bieden aan de problemen die klimaatverandering veroorzaakt moet water veel meer dan nu het ordenend principe voor de inrichting van Nederland worden. Ook vindt Water Natuurlijk dat steden werk moeten maken van ontstening van pleinen en tuinen, zodat neerslag de kans krijgt in de bodem weg te zakken. Meer groen en waterpartijen in de stad helpen bovendien hittestress te voorkomen. Maar ook buiten de stad zijn maatregelen hard nodig. Water Natuurlijk wil daar de zogeheten sponswerking versterken. Dat wil zeggen dat het water wordt vastgehouden in plaats van snel afgevoerd. Door de sponswerking van het landschap te vergroten kan het Waterschap ook verdroging helpen tegengaan.

Water Natuurlijk
Water Natuurlijk is de groene waterschapspartij, die opkomt voor de belangen van natuur,  landschap, milieu en recreatie. Op initiatief van onder meer Vereniging Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties en ondersteund door de politieke partijen GroenLinks en D66, nam Water Natuurlijk in 2008 voor het eerst deel aan de verkiezingen en werd direct landelijk de grootste partij.

De komende waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart 2019, gelijktijdig met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Lijsttrekker Roorda is samen met haar Water Natuurlijk collega’s al hard aan de slag: ”We willen dat elke inwoner van ons gebied straks weet dat Water Natuurlijk dé Groene en de Duurzame waterschapspartij van Waterschap Rivierenland is!

Onze sponsoren
Indien u aanwezig wilt zijn bij het aanbrengen van het logo op de windmolen dan nodigen wij u uit om 23 februari vanaf 14.00 uur aanwezig te zijn op de Rietgraafsingel te Oosterhout. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de Nijmeegse graffiti-kunstenaar Rob Arts met behulp van een hoogwerker van kraanverhuurbedrijf WIDO.

 

Toon alle berichten in deze rubriek