Waterschap Rivierenland investeert in bloemrijke dijken

Water Natuurlijk in waterschap Rivierenland heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor meer bloemrijke dijken. Met de nodige resultaten. Zo wordt bij dijkversterkingstrajecten het talud ingezaaid met een gevarieerd en streekeigen mengsel. Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is namelijk beter bestand tegen de krachten van het langsstromende water. Bovendien is zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit en ook nog eens mooi om te zien.

Bij het reguliere onderhoud, en bij dijken die in pacht zijn gegeven aan particulieren maakt het waterschap ook stappen naar bloemrijk beheer. Zo wordt er op initiatief van Water Natuurlijk op een aantal dijken gewerkt met aangepaste beheersregels. Agrarische natuurvereniging “De Ploegdriever” beheert in de Ooijpolder totaal 46 ha dijken van Waterschap Rivierenland. Het beheer bestaat uit maatwerk waar niet alleen de bloeiende kruiden van profiteren maar ook de amfibieën, kleine zoogdieren en vlinders en bijen. De vereniging houdt, in goed overleg met het waterschap, in het maaibeheer rekening met de bloei en zaadzetting van bijzondere soorten. Hierdoor hebben veel bijzondere en waardevolle soorten zich kunnen handhaven en zich verder kunnen verspreiden over de dijken. Een gevarieerde kruidenrijke begroeiing is verder goed voor de stevigheid van de dijken.

Toon alle berichten in deze rubriek