Waterschappen uiten zorg over woningbouwplannen in Stadsblokken en Meinerswijk

De waterschappen Rivierenland en Valei en Veluwe maken zich zorgen over het plan om woningen te bouwen in Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. De besturen van beide waterschappen geven aan dat bouwen in de uiterwaarden risico’s met zich mee brengt. Het plan moet daarom niet alleen getoetst worden aan de huidige hoogwaternormen, maar ook aan toekomstige. Dit plan moet over 50 jaar nog steeds veilig zijn, vinden de beide waterschappen.

Bij beide waterschappen heeft het algemeen bestuur een motie aangenomen met als doel het hele bouwplan ter discussie te stellen. Arnhem wil meewerken aan de bouw van 430 woningen, waarvan de meeste op Stadsblokken.
Formeel hebben de waterschappen er niets over te zeggen, maar omdat ze bang zijn wel met de gevolgen te maken te krijgen, trekken ze nu wel aan de bel.

Klimaatverandering
Wij doen in Nederland alles om meer ruimte voor de rivieren te scheppen, met het oog op de klimaatverandering. Uit gegevens van de Deltacommissaris blijkt dat we rekening moeten houden met nog meer water dan we al dachten. Dan is het zeer onverstandig om juist in de uiterwaarden woningen te bouwen. De Rijn is ter plaatse al smal, hiermee zorg je voor extra problemen.

Ook veilig en betaalbaar na 2050
Mochten de  Arnhemse bouwplannen wel doorgaan, dat heeft dat op termijn ingrijpende gevolgen. De Rijn wordt steeds meer een regenrivier. Daardoor krijgen we te maken met meer lange droge periodes én steeds hogere pieken veroorzaakt door extreme neerslag. Het is noodzaak daarop te anticiperen. Dus niet alleen te kijken naar de waterveiligheid tot 2050, maar ook te kijken naar de effecten daarna. Hoe flexibel ben je nog en zijn we dan ook nog in staat om waterveiligheid te garanderen en desinvesteringen te voorkomen? De keuze voor woningbouw in Meinerswijk heeft verstrekkende gevolgen voor rivier verruiming en dijkverhoging elders, of leidt tot meer risico’s hier in Arnhem of elders langs de rivier, en daarover spreken de waterschappen hun zorgen uit!

De gevolgen zijn nu misschien nog wel te compenseren met zaken als een nevengeul, maar op de langere termijn ontstaan problemen door gebrek aan flexibiliteit. Dat strekt verder dan regio Arnhem, je benadeelt heel Nederland. Is het verstandig dat je hier ruimte opgeeft en elders ruimte vraagt? Met alle financiële gevolgen van dien?

Toon alle berichten in deze rubriek