Waterschappen willen totaalverbod op PFAS

De Unie van Waterschappen en de vereniging van drinkwaterbedrijven (Vewin) willen een EU-verbod op alle PFAS- stoffen.

De enige manier om PFAS aan te pakken en er uiteindelijk vanaf te raken, is aanpak aan de bron. Eenmaal in het water of in de bodem, zijn de stoffen lastig om te verwijderen. De schadelijke stoffen komen onder andere voor in kleiding, verpakkingsmateriaal en anti-aanbakpannen.

Onlangs heeft Nederland met Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen een aantal landen al een verbod voorgesteld voor niet-noodzakelijke toepassingen. Alle niet-noodzakelijk schadelijke PFAS-stoffen, zo’n 6.000 in totaal, gaan voor het eerst in één keer verboden worden. Dat maakt het voorstel het meest uitgebreide en complexe verbod tot nu toe. Wel biedt het voorstel ruimte voor uitzondering van toepassingen die als onmisbaar worden gezien.

De Unie en Vewin vinden dit niet ver genoeg gaan. Ze willen nadrukkelijk een totaalverbod op PFAS. Zij beroepen zich daarbij op het in mei van dit jaar door de Europese Commissie gepubliceerd zero pollution action plan. Daarin geeft de Commissie aan dat het milieuvervuiling wil voorkomen, die aan de bron gaat aanpakken en ervoor gaat zorgen dat de vervuiler ervoor betaalt. De Unie en Vewin willen die drie principes van het EU-milieubeleid ook strikt toegepast zien op het reguleren van PFAS-stoffen.

PFAS-stoffen blijken volgens een advies van het Europese Agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) van vorig jaar nog schadelijker dan eerder gedacht. ‘Dat onderbouwt de noodzaak van extra maatregelen bovenop het eerdere voorstel’, aldus de Unie en Vewin. ‘Internationale bronaanpak is hiervoor de beste aanpak. Anders is het dweilen met de kraan open.’

Toon alle berichten in deze rubriek