Sandra Dobbelaar kandidaat Scheldestromen

In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Nu is Sandra Dobbelaar uit Vogelwaarde aan de beurt. Hieronder geeft zij aan wat Water Natuurlijk voor haar betekent en waarom zij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

Sandra Dobbelaar (2)Mijn naam is Sandra Dobbelaar, 39 jaar en werkzaam bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland, onder andere aan het vergroten van biodiversiteit en het behoud van kleine cultuurhistorische elementen. Daarbij proberen we zo goed mogelijk samen te werken met eigenaren en organisaties zoals het waterschap. Bijvoorbeeld als het gaat om maaibeheer of historische grenspalen.

Via Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut zet ik me in voor het behoud van de biodiversiteit in de streek. Samen met andere redactieleden, maken we een blad waarin een speciaal deel zit voor de jeugd. Het al op jonge leeftijd vertrouwd maken met de natuur en bewust maken van de kwetsbaarheid daarvan, is van groot belang.

Ik ben vooral een doe mens en help graag mee aan het beheer van het landschap. Samen met de hele ploeg knotwilgen knotten of maaien en hooien. Momenteel staat dat vanwege mijn gezin op een wat lager pitje, maar zijn er mogelijkheden, dan zijn we de partij. Wandelen en fietsen doe ik graag. Een goed onderhouden netwerk van paden en rustige mooie en groene plekken om te kunnen wandelen zijn van belang om lekker te kunnen ontspannen. Water Natuurlijk zet zich als geen andere partij in voor deze zaken.

Toon alle berichten in deze rubriek