5 april overleg met Statenleden en Plastic Soup Foundation over rapport Westerschelde

5 april was ik bij een overleg naar aanleiding van een rapport dat gepubliceerd werd op de website van de Plastic Soup Foundation(PSF). Aanwezig waren diverse Statenleden, 2 medewerkers van PSF en ondergetekende.

Het gaat om dit rapport: https://www.plasticsoupfoundation.org/wp-content/uploads/2022/03/Westerschelde-plastic-nurdles-versie-definitief-21-11-2021-2.pdf

De kern van het rapport is dat de Westerschelde sterk vervuild is met zogenaamde nurdles (miljoenen), de grondstof voor plastic. De bronnen liggen bij Dow, Antwerpen en zelfs het Verenigd Koninkrijk.

Ik heb het DB-lid van Kralingen op het rapport gewezen omdat de vervuiling bij Dow vermoedelijk te maken heeft met overstort (lees lozing) bij sterke regenbuien. Een kennislunch bij het waterschap met medewerkers van de Plastic Soup Foundation zou een mogelijkheid zijn. Waarschijnlijk zullen we hier ook nog vragen over indienen. De statenleden bezien ook of zij binnen hun invloedssfeer deze zaak kunnen aanpakken.

 

Wordt vervolgd…………………………………………

Toon alle berichten in deze rubriek