7 april Algemene Vergadering.

Helaas verhinderde een virus (geen corona!) me om erbij te zijn maar het was gelukkig een beperkte agenda. In de voorbereiding heb ik gewerkt aan een een motie met Ad van Hees (geborgde natuurterreinen) en Ron de Kort (AV-lid PvdA) om geld te reserveren voor extra kosten voor tijdelijke inhuur/personele inzet op biodiversiteit en maaibeleid. Ik kwam er zo achter dat je bij ziekte wel een motie kunt ondersteunen (met een mailtje handig om te weten) maar natuurlijk niet in de stemming mee kunt.

Het DB-lid Weststrate had namelijk in de commissie Waterkeringen en Wegen aangekondigd dat het biodiversiteitsbeleid inclusief het maaibeleid voorlopig niet aan de AV kon worden gepresenteerd vanwege langdurige ziekte. Als fractie zien we dat er op het gebied van biodiversiteit door het huidige DB meer gedaan kan én moet worden. Vandaar ons voorstel om daar dan ook tijdelijk extra middelen voor in te zetten, zodat er werkelijk stappen gezet kunnen worden. Het Dagelijks Bestuur deed naar aanleiding van de motie tijdens de vergadering de toezegging om hetzij door extra middelen hetzij door herschikking voor de zomer nog met maaibeleid en stappen richting het aansluiten bij Deltaplan biodiversiteit te komen. Daarop werd de motie aangehouden. We wachten nog even af.

Toon alle berichten in deze rubriek