Algemene Vergadering 2 juni en 30 juni Informatieve vergadering 6 juli

Juni en Juli bij Scheldestromen

Zo vlak voor de zomer stapelt het werk zich in veel organisaties op. Zo ook bij het waterschap Scheldestromen.

 AV van 2 juni

In deze AV stonden meerdere onderwerpen op de agenda. We hebben vanuit Water Natuurlijk aangedrongen op analyse van de toename van het aantal muskusratten. d

Wie de vergadering wil beluisteren kan dat via deze link

AV van 30 juni

30 juni was de laatste reguliere vergadering voor het reces. De voorjaarsnota en een nieuw maaibeleid waren twee belangrijke onderwerpen. De inflatie zet de tarieven sterk onder druk. Na de zomer zal tijdens de begrotingsbespreking duidelijk worden of de aannames van het Dagelijks Bestuur te handhaven zijn. Onze verwachting is dat de huidige ramingen te optimistisch zijn. Vandaar ook dat we met de PvdA een motie hadden voorbereid om de bijdrage van ons waterschap in de kosten  het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Dagelijks Bestuur gaf aan dat in een informatieve AV 6 juli veel van onze bezwaren zouden worden weggenomen. Daarop besloten we de motie aan te houden.

Maaibeleid

Het maaibeleid was ons al geruime tijd beloofd. Maar op de een of andere manier lukte het maar niet om het te agenderen. In dat opzicht waren we blij dat we uiteindelijk konden kennis nemen van de voornemens. Toch hebben we ook onze teleurstelling uitgesproken. Het feit dat dit in ons waterschap pas op dit moment op de agenda staat, terwijl de inzichten over maaien en bevorderen biodiversiteit al geruime tijd bekend zijn betreuren we. We hebben het Dagelijks Bestuur gesuggereerd om bij de pilots ook te kijken naar de Agrarische Natuur Landschap Beheers-clusters (ANLB) zo kan je met ecologisch bermbeheer een gebied naar een hoger ecologisch niveau brengen.

De vergadering terugluisteren kan hier

Hansweert

De laatste vergadering op 6 juli was een informatieve vergadering over het project dijkverzwaring Hansweert. 7 september zal de besluitvorming in een openbare vergadering plaatsvinden. Het Dagelijks Bestuur gaf samen met een aantal projectteamleden een toelichting op de uitgangspunten en manieren om de kosten zo optimaal mogelijk te beheersen.

Toon alle berichten in deze rubriek