Fractie Scheldestromen

De onderstaande bestuursleden van Scheldestromen vertegenwoordigen Water Natuurlijk:

Kees Polderman
Algemeen Bestuurslid

Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid wil ik meewerken aan de modernisering van ons nieuwe waterschap Scheldestromen. Als natuurliefhebber wil ik me met name inzetten voor een betere waterkwaliteit en een betere visstand.

Ik ben 60 jaar, ben gehuwd, vader van vier kinderen en opa van vier kleinkinderen. Ik ben als docent verbonden aan de HZ University of applied sciences voor de courses Algemene Economie, Overheidsfinanciëncommunicatie en Onderzoek. Ik heb economische wetenschappen in Tilburg en sociale wetenschappen in Rotterdam gestudeerd en ben aan de Erasmusuniversiteit gepromoveerd in communicatiewetenschappen. Ik ben een geboren en getogen Zeeuw, al heb ik ook een tijdlang op het “vasteland” gewoond. Ik ben acht jaar Statenlid geweest en tien jaar mentor van de Zeeuwse studentenvereniging. Op dit moment ben ik voorzitter van een bovenregionale klachtencommissie in het onderwijs en ouderling van de Marnixkerk in Vlissingen. Binnen het waterschap ben ik de afgelopen periode met plezier voorzitter geweest van de commissie waterkeringen en wegen.

Als de tijd het toelaat ben ik graag buiten in het veld en bij het water. Verder ben ik een liefhebber van vis en vissen. Weliswaar heb ik nooit bestuursfuncties gehad binnen een hengelsportvereniging, maar ik ben wel sinds 2002 voorzitter van de Visstandbeheercommissie Volkerak-Zoommeer. De georganiseerde Sportvisserij heb ik daar leren kennen als een gewaardeerde en actieve partij in de verschillende overlegorganen.

De programmapunten van de onafhankelijke waterschapspartij Water Natuurlijk – veiligheid, natuurlijkheid, goede waterkwaliteit en betaalbaarheid – zullen alle Zeeuwen aanspreken. Waterkwaliteit in de vorm van schoon, fris gezond water spreekt me zelf het meest aan. Daarnaast liggen mij fraaie visarijke viswateren met paai- en overwinteringsgebieden, een gezonde visstand en bereikbare visstekken me na aan het hart.

De visstand en visserij moeten voor het waterschap meer zijn dan instrumenten waarmee het probeert waterkwaliteitsdoelen te halen. Vandaar dat er meer aandacht geschonken moet worden aan de visstand (bv door het uitzetten van forel in het Veerse Meer), het herstel van watersystemen en (de aanleg van) natuurvriendelijke oevers, en goed bereikbare visstekken. Ik sta een goed doordacht lange termijnbeleid voor dat duidelijk wordt gecommuniceerd met alle Zeeuwen en belanghebbende partijen.

Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid en een coöperatieve insteek zou ik graag in  waterschap Scheldestromen blijven participeren en een positieve bijdrage willen leveren aan een (verdere) modernisering van het waterschap en aan het efficiënt en natuurvriendelijk beheren van waterlopen, waterkeringen en wegen.

c.p.polderman@hz.nl

Marleen Blommaert
Algemeen Bestuurslid
Frans van Kollem
Fractievolger Lid Commissie BEZ

Mijn naam is Frans van Kollem, geboren in 1951, werkzaam bij Saint-Gobain Benelux als auditor VGWM, woonachtig in Zuiddorpe.

In de nieuwe periode wil ik mij inzetten samen met zoveel mogelijk andere vertegenwoordigers van Water Natuurlijk om Zeeland klimaatbestendig te maken. Door de klimaatverandering die zich aandient met veel regenwater, grote aanvoer van water door de rivieren en de stijging van de zeespiegel moet het Waterschap aan de slag. Daarbij moet de veiligheid van de bewoners van Zeeland voorop staan. Maar ook hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat er nieuwe, natuurlijker technieken worden toegepast. Technieken die ook elders in de wereld kunnen worden ingezet.

Het is noodzakelijk dat er door overheden in Zeeland wordt samengewerkt, waardoor alles efficiënter en goedkoper kan. Ook wil ik er op toezien dat de soortenrijkdom van planten en dieren niet wordt aangetast en soms ook wordt verbeterd. Het Waterschap moet naar alle geledingen in de maatschappij een transparante partner zijn. Niet alleen de kosten, maar ook de diensten moeten op een rechtvaardige wijze over de verschillende categorieën worden verdeeld. Samen met burgers wil Water natuurlijk deze uitdagingen voor de toekomst aangaan. Dat is mijn inzet, dat is de inzet van Water Natuurlijk. Mijn persoonlijke motto’s, (inter)nationale solidariteit, van verspilling naar duurzaamheid en een levende democratie sluiten hier naadloos bij aan.

fvk@zeelandnet.nl

Alex van Hootegem
Fractievolger, lid commissie Waterbeheer
Toon alle berichten in deze rubriek