Kandidaten waterschap Scheldestromen

Vlnr: Tjeerd Blauw, Tamme Seijnstra, Gert-Jan Buth, Pieter van Eck, Alex van Hootegem; zittend: Loes de Jong, Frans van Kollem en Heidie Menheere. Niet op de foto nummer 2, Kees Polderman.

Vlnr: Tjeerd Blauw, Tamme Seijnstra, Gert-Jan Buth, Pieter van Eck, Alex van Hootegem; zittend: Loes de Jong, Frans van Kollem en Heidie Menheere. Niet op de foto nummer 2, Kees Polderman.

De kandidaten voor waterschap Scheldestromen staan in de startblokken. De komende waterschapsverkiezingen zetten zij zich in om Zeeland weer een beetje groener te maken. Een van de pleidooien van Water Natuurlijk, om de waterschappen democratischer te maken is in de Provinciale Staten opgepakt. Een motie van D66, Groen Links en andere partijen om de geborgde zetels tot het wettelijk minimum te beperken is aangenomen. Dit betekent dat er meer zetels te winnen zijn voor Water Natuurlijk.

Onze kandidaten zijn: 1 Frans van Kollem, lijsttrekker, 2 Kees Polderman, 3 Pieter van Eck, 4 Alex van Hootegem, 5 Leen Harpe, 6 Heidie Menheere, 7 Loes de Jong, 8 Gert-Jan Buth, 9 Tjeerd Blauw en 10 Lucien Calle. Op de kandidatenpagina zullen zij zich in de komende tijd voorstellen. Natuurlijk brengen de kandidaten hun expertise mee. Daarom lichten we hier alvast in het kort een tipje van de sluier. Frans van Kollem en Kees Polderman zijn als zittende algemeen bestuursleden al door de wol geverfd. Pieter van Eck is voormalig raadslid van de gemeente Vlissingen, Alex van Hootegem is eigenaar van ‘de Grote Verleiding’ een biologische webwinkel en boerderij en Leen Harpe is werkzaam bij Rijkswaterstaat en tot 18 maart lid van Provinciale Staten van Zeeland. Samen met Heidie Menheere, actief in het onderwijs, Loes de Jong, Rijkswaterstaat programma Zuidwestelijke Delta, fotografe en medeoprichter van Water Natuurlijk regio Zeeland, Gert-Jan Buth, cursusleider waterschapsbestuurders en actief in Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Tjeerd Blauw, gepensioneerd waterdeskundige provincie Zeeland en Lucien Calle van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland zullen de komende vier jaar het team van Water Natuurlijk Scheldestromen vormen.

Het team kan voortborduren op een van de successen van de afgelopen weken. Op 2 februari heeft het dagelijks bestuur van Scheldestromen de toezegging om schaapskuddes in te zetten voor het ‘reguliere beheer’ van een aantal markante dijken in Zeeland. (zie hiervoor ook de berichten op Facebook)

Toon alle berichten in deze rubriek