Maai mei niet: Vragen over maaibeheer dijken

Vragen over Heerenkeet

In het voorjaar ontstaat geregeld discussie over het maaibeheer van bermen en dijken. Zo ook dit jaar. De aanleiding was dit keer maaien bij de Heerenkeet op Schouwen Duiveland. Samen met de geborgde vertegenwoordiger namens natuur stelden we eind april de volgende vragen en kregen daarop ook  antwoord

Uit de antwoorden blijkt dat er ten opzichte van vorig jaar op dit deel van de dijken gelukkig het nodige is veranderd. Water Natuurlijk blijft aandringen op het uitbreiden van de terreinen die op ecologische wijze worden beheerd. Het is aangetoond dat soortenrijkdom van de begroeiing bijdraagt aan robuustheid en veerkracht en beter is in periodes van droogte en extreme neerslag. Ook draagt een bloemrijke dijk bij aan landschap, natuur en cultuurwaarden. En het is gewoon mooier! Wie meer wil lezen daarover kan terecht bij Stowa  informatie over bloemrijke dijken

Vragen over pachten en gebruik van middelen

Maar in Zeeland worden veel percelen verpacht. Dijken zijn dan niet in eigen beheer bij het waterschap. Daarom hebben we ook vragen gesteld over het pachtbeleid en het gebruik van (bestrijdings)middelen . Op die antwoorden wachten we nog…

Toon alle berichten in deze rubriek