Tamme Seijnstra voor Water Natuurlijk Scheldestromen

In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als tweede is Tamme Seijnstra aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen

Tamme SeijnstraBehalve voor een goede waterhuishouding zorgt het waterschap Scheldestromen in Zeeland ook voor het beheer van plattelandswegen en fietspaden. Fietsers zijn – ook in onze provincie – verhoudingsgewijs heel vaak betrokken bij verkeersongevallen. Daarom wil ik me namens Water Natuurlijk inzetten voor het autoluw maken van plattelandswegen en – waar dat op bezwaren stuit – voor aanleg van solitaire fietspaden. De toename van het gebruik van de (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer vereist tevens de ontwikkeling van snelfietsroutes. Verbreding van fietspaden is noodzakelijk vanwege de snelheidsverschillen die ontstaan doordat ook e-bikes en scooters er gebruik van maken.

Mountainbikers zijn voor de beoefening van hun sport vaak aangewezen op voetpaden. Om overlast voor wandelaars te voorkomen wil ik pleiten voor de aanleg van speciale mountainbikeroutes.

Als natuurliefhebber wil ik namens Water Natuurlijk streven naar een verantwoord beheer van bermen en oevers, waarbij rekening gehouden wordt met de natuurwaarden daarvan.

Toon alle berichten in deze rubriek