Ted Sluijter voor Water Natuurlijk Scheldestromen

In de komende periode zullen de kandidaten voor Water Natuurlijk Scheldestromen zich voorstellen. Als eerste is Ted Sluijter aan de beurt. Hieronder geeft hij aan wat Water Natuurlijk voor hem betekent en waarom hij zich kandidaat stelt voor de komende waterschapsverkiezingen.

portret lijst water natuurlijk 27jan15 lowres-loes_foto-11Water. Niet teveel, maar ook niet te weinig. Water is leven! Strijden tégen water is onverstandig, want dan ligt verlies eeuwig op de loer. Laten we leren van het water en er mee samenwerken. Dat is goedkoper en dan houden we het langer uit in Zeeland.

Ik ben Ted Sluijter, geboren in 1956. Op Neeltje Jans heb ik als pr- en voorlichtingsman kennisgemaakt met waterbouw en het belang van kustverdediging. Dit onderwerp heeft mij 28 jaar lang geboeid en leren inzien dat samenwerken met natuurwetten slimmer is dan er tegen te vechten. Sinds begin 2008 ben ik boswachter bij Natuurmonumenten. De achteruitgang van de natuur in ons land, in onze provincie, is alarmerend. Als wij in Zeeland natuur willen beschermen of willen verbeteren dan is water en waterbeheer een sleutelfactor. Samen met andere belangenorganisaties uit de landbouw en recreatie moeten we zoeken naar win-win situaties en reken maar dat die er zijn!.

Daar is iedereen bij gebaat. Want zeg nu eerlijk: je kunt toch beter uitgaan van hetgeen ons bindt en niet van wat ons scheidt. Daar is geen enkele samenleving bij gebaat.

Toon alle berichten in deze rubriek