Zwerfvuil in bermen en sloten.

Vragen aan het dagelijks bestuur:

Al wandelend kom je steeds meer zwerfvuil tegen. Langs grotere wegen, maar ook langs polderwegen waar je geen plastic, blikjes, flesjes en andere rommel zou verwachten. Voor velen is het een doorn in het oog. Het valt steeds meer op en is naast de vervuiling van oceanen en rivieren met voornamelijk plastic vaker onderwerp van gesprek. Sedert een aantal maanden hebben leden van Water Natuurlijk het woord bij de daad gevoegd en werd tijdens wandelingen zwerfvuil opgepakt en meegenomen. Onlangs werd er in de media aandacht geschonken aan een soortgelijk initiatief met een bredere aanpak en met een aantal vrijwilligers. Water Natuurlijk wil dat het Waterschap concrete ondersteuning gaat leveren aan dergelijke initiatieven. Het Waterschap Scheldestromen beheert bijna 4.000 kilometer wegen. Er zijn aan weerzijden bermen die we schoon willen houden. Inclusief de slootkanten. Ook lijkt ons preventie door te communiceren met de Zeeuwse bevolking en andere gebruikers van de wegen ondertussen op zijn plaats. Ook andere wegbeheerders kunnen daarbij worden betrokken.

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen

_______________________________
Vragen:

1. Bent u het eens met de fractie van Water Natuurlijk dat het de spuigaten uitloopt met de aanwezigheid van zwerfvuil langs de door het Waterschap Scheldestromen beheerde wegen?

2. Is uw bestuur bereid maatregelen te treffen om particuliere initiatieven te ondersteunen die er op gericht zijn om het afval te verwijderen?

3. Is uw bestuur bereid om in het kader van preventie samen met andere wegbeheerders een communicatieplan op te stellen, waarbij op deze problematiek wordt ingegaan?

Toon alle berichten in deze rubriek