Berkenwoude

Vandaag leveren we een uniek stukje natuur op. Bij de zuivering in #Berkenwoude is de nieuw aangelegde Waterharmonica de ecologische schakel tussen gezuiverd water uit de zuivering en het water in de polder.


Water en natuur gaan hand in hand. Als waterschap zorgen wij voor schoon en voldoende water. We zuiveren rioolwater en houden de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gaten. Bij de zuivering in Berkenwoude is de nieuw aangelegde Waterharmonica de ecologische schakel tussen beide.

UNIEKE SCHAKEL TUSSEN WATER EN NATUUR

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Berkenwoude zuivert het afvalwater uit de kern Berkenwoude in de gemeente Krimpenerwaard. Het is een relatief kleine awzi die het gezuiverde afvalwater direct loost op polderwater, een kleinschalig en daardoor kwetsbaar watersysteem. De zogeheten Waterharmonica is een moerassysteem, waarin het gezuiverde afvalwater wordt omgezet naar natuurlijk ‘levend’ water. In het ondiepe watergebied worden overgebleven voedingsstoffen (nutriënten) uit het water gehaald. Vervolgens wordt het water – dat nu geschikt is voor flora en fauna – geloosd op het naastgelegen polderwater. Het werk is in 2017 voorbereid. In 2018 is de waterharmonica aangelegd, waarbij dit gebied is omgetoverd tot een mooi stukje natuurgebied.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen: “Water en de flora en fauna, erin en eromheen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaag leveren we een uniek stukje natuur op dat ervoor zorgt dat water en natuur elkaar versterken.”

EUROPESE RICHTLIJNEN VOOR BETERE WATERKWALITEIT

De Europese Unie heeft in 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) geïntroduceerd. Deze regelgeving is bedoeld om de kwaliteit van al het grond- en oppervlaktewater binnen de EU te beschermen, te verbeteren en duurzaam gebruik van water te bevorderen.

Alle KRW-doelstellingen moeten uiterlijk in 2027 zijn bereikt. Een van de maatregelen die ons waterschap heeft opgenomen, is de Waterharmonica. Wat wij nog meer doen aan betere waterkwaliteit is te lezen op: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/werk-in-uitvoering/hoe-kunnen-we-optimaal-van-water-genieten/schoon-water-in-uitvoering-1/schoon-water-in-uitvoering.

Het project waarover u net hebt gelezen, wordt mede gefinancierd vanuit het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Toon alle berichten in deze rubriek