Fractievergaderingen

De digitale fractievergaderingen tot en met juli 2020 zijn op:

 • vrijdag 12 juni
 • donderdag 9 juli
 • donderdag 23 juli

Wilt  u ons iets vragen? Mail dan naar een van de fractieleden.

Als gevolg van Corona zijn de vergaderingen van het waterschap aangepast. Voor het jaar 2020 staan de volgende formele vergaderingen gepland:

 • 3 juni 13.00 uur commissie Integraal Waterbeheer met onder andere de jaarrekening
 • 4 juni 13.00 uur commissie Algemene Zaken en Middelen met onder andere de jaarrekening
 • 24 juni 14.00 uur Verenigde Vergadering

Deze vergaderingen vinden digitaal plaats. Op de website van HHSK komt een link waarmee u de vergaderingen kunt volgen.

Na de zomervakantie:

 •  9 september 14.00 uur commissie Integraal Waterbeheer
 • 10 september  14.00 uur commissie Algemene Zaken en Middelen
 • 7 oktober Verenigde Vergadering
 • 5 november 9.30 uur commissie Integraal Waterbeheer
 • 5 november 14.oo uur commissie Algemene Zaken en Middelen
 • 25 november Verenigde Vergadering

Naast deze formele vergaderingen zijn regelmatig informele bijeenkomsten, zoals werkbezoeken, gepland.

Toon alle berichten in deze rubriek