ROTTERDAMS WEERWOORD: SAMEN DE STAD VOORBEREIDEN OP EEN EXTREMER KLIMAAT

De gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf gaan de komende jaren samen met bewoners verder bouwen aan een sterker Rotterdam. Dit doen ze in stad, straat en tuin, om voorbereid te zijn op een extremer klimaat. Op 22 februari 2019 ondertekenden de vijf partijen daarom een intentieovereenkomst. Inzet is om dit jaar te komen tot uitvoeringsafspraken op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dat werd deze week vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Als stad in de delta van Nederland met een dalende bodem is Rotterdam kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie, het aanpassen van Rotterdam aan die verandering, is nodig. Want de gevolgen van extremer weer raken iedereen.

Samen aan zet

Om hevige regenval, maar ook langdurige droogte en hitte, grondwateronder- en overlast en bodemdaling aan te pakken zijn, zowel in openbaar als op particulier terrein, sneller en meer ingrepen noodzakelijk. Overheden en hun partners, andere organisaties, bedrijven en bewoners kunnen samen het verschil maken.

Nu maatregelen nemen vermindert schade straks en in de toekomst. Tegelijk is flexibiliteit nodig om de aanpak bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau. Regenwater kan daar juist ook waardevol zijn, door het ter plekke op te vangen en te benutten bij het aantrekkelijker maken van wijken: groenere straten, tuinen en daken. Aansprekende voorbeelden zijn hiervan al te vinden, bijvoorbeeld in het Oude Westen.

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats in het Spartastadion. Rond het stadion is een Urban Waterbuffer gemaakt, een goed voorbeeld van samenwerking in de geest van het Rotterdams Weerwoord. Deze buffer vangt regenwater op dat na filtering in de bodem wordt opgeslagen. Het water is later te gebruiken voor het besproeien van het veld. En voor de waterzuil op het plein, een mooie speelplek voor kinderen. Het opvangen en in de bodem brengen van (zoet) regenwater levert ook een bijdrage aan het tegengaan van de verzilting van het grondwater.

Rotterdams Weerwoord: Samen de stad voorbereiden op een extremer klimaat

v.l.n.r. Agnes van Zoelen (HHSK), Annette Ottolini (Evides), Bert Wijbenga (Gemeente Rotterdam), Lies Struik(WSHD), Marcel Houtzager(HHD)

Toon alle berichten in deze rubriek