Schieland e/d krimpenerwaard in beeld

Werken aan schoon water

Water Natuurlijk staat voor duurzame afvalwaterzuivering! De waterzuiveringsinstallaties zijn ook belangrijk bij het terugwinnen van energie (biogas) en fosfaat en andere waardevolle grondstoffen. AWZI’s worden grondstoffen- en energiefabrieken die groene stroom produceren.

Hoogheemraadschap gaat Mobiel Watermeten met een App

Mobiel Watermeten App aangeschaft. Voortaan het waterpeil meten door simpelweg een foto te maken van een peilschaal met de smartphone. Deze innovatie levert een flinke efficiëntieslag op.

Benthemplein als waterplein

Water Natuurlijk staat voor Klimaatactieve stad en groene oplossingen om wateroverlast te voorkomen. Het grijze, betonnen Benthemplein in Rotterdam is omgevormd tot een aantrekkelijk stadsplein met ruimte voor waterberging, sport en groen.

De Eendragtspolder

Water Natuurlijk is voor natuurlijke klimaatbuffers in buitenstedelijk gebied voor berging van water bij extreme regenval en voor recreatie. De Eendragtspolder, gelegen tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer, is een uniek gebied voor waterberging, sport en recreatie, met de internationale roeibaan Willem-Alexander Baan.

Toon alle berichten in deze rubriek