Start voorbereidingen nieuw gemaal in Hitland

De polder Esse, Gans- en Blaardorp wordt bemalen door het gemaal Hitland. Dit gemaal is aan vervanging toe, omdat de betrouwbaarheid en capaciteit ontoereikend is. Hierdoor ontstaat er af en toe wateroverlast bij o.a. de golfbaan. Het nieuwe gemaal zal een grotere capaciteit krijgen dan het oude gemaal en wordt daarnaast tweezijdig vispasseerbaar, zodat vissen kunnen migreren tussen de polder en de Hollandsche IJssel.

Met deze mogelijkheid tot het inlaten van water vanuit de Hollandsche IJssel is er een extra stuurmiddel voor de waterstand en zal de waterkwaliteit verbeteren. 

Ook wordt gekeken of in de toekomst het gemaal uitgebreid kan worden om een groter bied te gaan bemalen. Hier zal bij het ontwerp van het gebouw rekening mee worden gehouden.

pastedGraphic.png

Foto: Google streetview

pastedGraphic_1.png

Kaartje HHSK

Voor meer informatie: Erik Hovingh

Toon alle berichten in deze rubriek