Sturen op een toekomstbestendig waterschap

Op 15 mei is het coalitie-akkoord “Sturen op een toekomstbestendig waterschap” door de Verenigde Vergadering aangenomen en zijn de Hoogheemraden benoemd. Water Natuurlijk had, als grootste partij, het voortouw bij de formatie. Wij zijn een coalitie aangegaan met de VVD, bedrijven en de SGP-CU. Onze Hoogheemraad is Agnes van Zoelen, met een prachtige portefeuille, namelijk watersystemen en duurzaamheid.

Wij zijn bijzonder tevreden met het resultaat. Een van de hoofdthema is ‘relatie met de omgeving’ – wat betekent dat wij graag alle partijen willen betrekken. Zo is 5 miljoen extra beschikbaar voor klimaat-adaptieve maatregelen, met name in de vorm van gezamenlijke projecten met partners. Ook bij het onderwerp bodemdaling geldt dat wij actief met andere overheden en belanghebbenden het gesprek aan gaan om samen te zoeken naar oplossingen. En onze partners hebben wij natuurlijk ook nodig om samen te werken aan innovatieve technieken als auqathermie en hergebruik van grondstoffen uit ons afvalwater.

Ook, of misschien wel juist, zijn onze inwoners een belangrijke speler. Hun gedrag is van grote invloed: als zij meer groene tuinen en daken aanleggen, zij vaker meedenken over innovatieve watervraagstukken, zij gesteund door het waterschap projecten in eigen buurt uitvoeren, helpen bij monitoren en allemaal klimaatbewust zijn heeft dat enorme impact. Hier wil Water Natuurlijk nadrukkelijk op in zetten.

In de commissie Integraal Waterbeheer zitten Josien van Cappelle (fractievoorzitter), Erik Hovingh en Chris Veldhuyzen. In de commissie Algemene Zaken zitten Marvin Biljoen en Ron Gast.

Het coalitieakkoord kunt u HIER lezen.

Toon alle berichten in deze rubriek