WATERSCHAPSBELASTING STIJGT MINIMAAL

De inwoners en bedrijven in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan volgend jaar minder belasting betalen dan gepland. Met een minimale stijging van 0,4% over de waterschap heffingen in totaal, blijft het hoogheemraadschap ver onder de gemiddelde landelijke stijging van 3%.

Het hoogheemraadschap heeft te maken met een toename in de kosten van 1,4 miljoen euro voor 2019 op een totale begroting van ruim 93 miljoen euro. De kostenstijging wordt onder meer veroorzaakt door de toename aan werkzaamheden voor het klimaatbestendig maken van dit gebied. De klimaatverandering vraagt extra investeringen om de gevolgen van zowel lange droogte, als extreme piekbuien op te kunnen vangen. Dit in combinatie met een voortschrijdende zeespiegelstijging en bodemdaling. De inflatie (nu geschat op 2,4%), de cao-ontwikkeling voor het personeel, extra investeringen in IT en cyber security, en een hogere afdracht aan het landelijk hoogwaterbeschermingsprogramma in 2019 hebben directe invloed op deze extra kosten ten opzichte van wat was voorzien voor 2019.

VEILIGHEID, SCHOON WATER, KLIMAAT EN CIRCULAIRE ECONOMIE IN 2019

Het hoogheemraadschap investeert  in dijkversterking langs de Hollandsche IJssel, slimme oplossingen voor wateropvang in het stedelijk gebied in Schieland  en andere oplossingen voor droge voeten en schoon water. Zo voert het hoogheemraadschap in 2019 onderhoud uit aan 13 kilometer dijk en aan 90 kilometer watergangen. Ook de reconstructie van de Tiendweg Oost in Ouderkerk en de Koolwijkseweg in de Krimpenerwaard wordt uitgevoerd in 2019.

We werken samen met gemeenten nu klimaatstresstests uit om de opgave helder te maken wat waar nodig is om ons gebied bestand te maken tegen de klimaatverandering. Samen met de gemeente Rotterdam hebben we al een specifiek programma voor de uitvoering van projecten om zo veel mogelijk wateroverlast te voorkomen. Daarnaast werken we samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en de betrokken eigenaren aan oplossingen voor de problematisch wordende bodemdaling in het restveengebied in de Zuidplaspolder.

In 2019 blijven we werken aan de waterkwaliteit en gaan we door met de uitvoering van het project Emissieloze kas voor de glastuinbouw. Op de afvalwaterzuivering Kralingse Veer naast de Brienenoordbrug in Capelle aan den IJssel werken we verder aan mogelijkheden van grondstoffenterugwinning uit afvalwater.

BEGROTING BEKIJKEN?

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stemde unaniem in met de begroting 2019. Op deze website kunt u de begroting en de tarieven digitaal inzien en zijn de kosten per programma te bekijken.

Toon alle berichten in deze rubriek