Werkbezoek van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap aan Rotterdam geslaagd.

Werkbezoek van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap aan Rotterdam geslaagd.

De fractie van Water Natuurlijk ging woensdag 15 mei met het gehele algemeen bestuur van het hoogheemraadschap op werkbezoek. Het was een zeer geslaagde middag waar we mooie voorbeelden hebben kunnen zien van het goede werk wat de afgelopen jaren is uitgevoerd. Het was leuk en leerzaam en het was echt technisch weer om buiten te zijn (lekker zonnig)!
We kregen een mooi kijkje in de keuken, over de technische maatregelen die genomen zijn en worden om de stad waterproof te maken. Maar ook dat de samenwerking met de gemeente goed is, dat we steeds meer oog krijgen voor de wensen van burgers en dat waterberging prima samengaat met natuur, recreatie en cultuurhistorie.

We hebben een bezoek gebracht aan het Rijksmonument rioolgemaal Westersingel, waar Jorg Pienenman (medewerker gemeente Rotterdam) en Jurgen Bals (medewerker hoogheemraadschap) lieten zien wat er de afgelopen jaren allemaal is gedaan en wat de opgaves zijn voor de komende jaren. Wat ze ook lieten zien is dat de samenwerking goed is tussen de gemeente en het hoogheemraadschap, iets waar Water Natuurlijk trots op is en de komende jaren zeker wil uitbreiden. Want allen samen met de gemeente, maar ook met maatschappelijke organisatie en burgers kunnen we de klimaatveranderingen het hoofd bieden.

Vervolgens hebben we een kleine wandeling gemaakt langs de Westersingel en door het Museumpark. Daar hebben we een kijkje genomen in de ondergrondse waterberging Museumpark. Door de waterberging mee aan te leggen tijdens de bouw van de parkeergarage werden kosten bespaard. Ook nu tijdens het gebruik wordt er winst behaald door de berging slim in te zetten. Door de bak vaak en vroegtijdig te gebruiken wordt wateroverlast door riooloversorten in het Oude Westen en het centrum beperkt. Zowel de waterkwaliteit is beter (minder vaak stankoverlast), maar ook de overlast door hoog water in de singels is enorm teruggedrongen.

Na een kort ritje met de bus door het Centrum en langs de mooie Heemraadsingel kwamen we aan bij het project Essenburgpark. Direct bij het verlaten van de bus werden we enthousiast ontvangen door de ontwerpster van het park. Naast ontwerpster is ze ook een van de omwonende die ervoor gezorgd hebben dat het park er is en wordt onderhouden. En het is werkelijk een schitterend park geworden. Naast een park waar je heerlijk kan wandelen, spelen en verblijven is er ook aandacht voor de rijke historie van het gebied en is er heel veel water gegraven om regenwater te kunnen opslaan en de omgeving te hoeden voor wateroverlast. Een schitterend voorbeeld over wat Water Natuurlijk wil: Samen en zelfs op initiatief van omwonende meerwaarde creëren in ons werkgebied voor gebruikers en het watersysteem.

 

Toon alle berichten in deze rubriek