Informatie via nieuwsbrief en van onze regionale ledenvergadering

De nieuwste nieuwsbrief is weer online te vinden. De zomervakantie is al weer begonnen in sommige delen van het land, wie weet heb je meer tijd om te lezen. Wellicht een reden om je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Wij willen via deze weg Rienk Kuiper hartelijk danken voor zijn inzet voor weer een heel seizoen informatieve nieuwsbrieven en mooie foto”s.

Nederrijn Doorwerth met bloeiende Meidoorn
Nederrijn Doorwerth met bloeiende Meidoorn

Regionale Ledenvergadering.

Op 20 mei hield Water Natuurlijk een regionale ledenvergadering in De Worp, Deventer. De RLV benoemde Rienk Kuiper als secre-taris van regiobestuur Water Natuurlijk Midden.

Het bestuur bestaat verder uit Roelof van Loenen Martinet (voorzitter) en Walrave Tuininga en Rob van Westrienen (beide binnenkort aftredend). Binnenkort wordt het bestuur weer met twee nieuwe leden aangevuld. Wie heeft er nog meer belang-stelling voor een bestuursfunctie?

Na een kort technisch gedeelte volgden nog een boeiende themabijeenkomst over water in de stad met excursie. We bezochten een paar mooie voorbeelden van afkoppeling op initiatief van de bewoners van deze wijk. Ook bekeken we de nieuwe nevengeul in de uiterwaarden van de IJssel.

20 mei excursie WaterNatuurlijk De Worp (Deventer)
20 mei excursie WaterNatuurlijk De Worp (Deventer)
Toon alle berichten in deze rubriek