300 jaar oude bokaal terug bij Vallei en Veluwe

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin nam in juli, namens waterschap Vallei en Veluwe de 18de-eeuwse bokaal van de Slaperdijk in ontvangst van antiquair Anna Laméris en waterschapsmedewerker Henk Nobbe. Na een lange tussenliggende periode is dit bijzondere glas weer ‘thuis’ in het bezit van Waterschap Vallei en Veluwe.

Toen de Slaperdijk bij Veenendaal in 1653 voltooid was, werd het College tot Directie van de Slaperdijk opgericht. Dit waterschap heeft tot 1949 bestaan. Het gebied valt nu onder waterschap Vallei en Veluwe.

Het waterschap van de Slaperdijk gaf Justus van Broeckhuysen de opdracht een gedetailleerde kaart van de Slaperdijk te maken. De kaart werd in 1705 gepubliceerd. Dit was mogelijk de aanleiding voor de bestelling van een zogeheten hensbeker door het waterschap.

Deze werd geregeld gebruikt door bestuursleden om samen het glas te heffen tijdens een bijzondere gelegenheid. Het glas werd gevuld met wijn en werd na een slok genomen te hebben doorgegeven aan elkaar. Bij waterschappen in het westen van Nederland was het laten vervaardigen van een hensbeker meer algemeen gebruik.

 

Toon alle berichten in deze rubriek