Apeldoorn – Naar een klimaatbestendige stad

Wij willen het waterbeheer op een andere manier aanpakken: meerdere belangen dienen, inspelen op de toekomst en zoeken naar innovaties. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. Wij zoeken samenwerking met anderen. Steeds vaker zien we dat anderen zelf het initiatief nemen en ons opzoeken om samen te werken aan een betere woon- of werkomgeving.

Website klimaat

Apeldoorn is een van de gemeenten die al samen met het waterschap druk in de weer zijn om de stad en omgeving klimaatbestendig te maken. De gemeente heeft hier zelfs een speciale website over gemaakt. In Apeldoorn regent het het vaakst van heel Nederland. En het gaat dus straks ook harder regenen. Dat kan het riool niet aan. Op de site staan allerlei tips voor bewoners; wat kunnen ze zelf doen? Voorbeelden zijn afkoppelen van regenwater van het riool, en groener maken van tuinen. Ook komt aan de orde wat de gemeente zelf doet, zoals beken en sprengen herstellen, en asfaltverharding vervangen door waterdoorlatende klinkers.

Inwoners actief met waterbeheer

Wij vinden dat er in de stad plaatsen moeten komen om bij hevige neerslag tijdelijk water op te vangen. Dat is prima te combineren met meer groen in de stad. Stedelijk water maakt de woonomgeving aantrekkelijk. Daarom helpen wij graag bewoners die het water willen gebruiken om ervan te genieten. Bijvoorbeeld met voorzieningen voor oeverrecreatie, visstekken en doorgaande kano- en schaatsroutes. Met dit soort projecten in de woonomgeving, kan het waterschap inwoners actief betrekken bij het waterbeheer. Inwoners kunnen meedenken over plannen en helpen met de
uitvoering.
Wij vinden dat we onze kennis en ervaring niet voor onszelf moeten houden: het is een maatschappelijke taak waterkennis te delen. Zo maken we de Nederlandse topsector water nog sterker. Ook willen wij onze waterschapskennis internationaal beschikbaar stellen. Niet ‘kennis is macht’, maar ‘kennis delen is macht’.

Toon alle berichten in deze rubriek