Beekherstel Leuvenumse Beek goed voorbeeld voor andere laaglandbeken

Natuurmonumenten en waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Hierdense/ Staverdense/ Leuvenumse Beek (dezelfde beek draagt verschillende namen). Onderzoek van Alterra laat zien dat he beekherstel hier succesvol is geweest. De manier die hier is toegepast verdient zelfs navolging: zandsuppletie kan verantwoord kan worden ingezet als beekherstelmaatregel in andere Nederlandse laaglandbeken. Het is een geschikt middel om de verbinding tussen beek en dal te herstellen in te diep ingesneden of genormaliseerde beektrajecten. Om de aanzanding beheersbaar te maken, moet de maatregel in combinatie met het inbrengen van houtpakketten of andere drempelvormende structuren uitgevoerd worden.

Biodiversiteit.
Vanuit biodiversiteit is het belangrijk de maatregel altijd kleinschalig toe te passen, zodat de ecologische veerkracht van het systeem niet aangetast wordt en er altijd voldoende bronpopulaties aanwezig blijven om de gesuppleerde trajecten te koloniseren. Meer info in het rapport van Alterra.  Op de website van de Jac. Gazenbeekstichting is te lezen dat Natuurmonumenten al heeft gezien dat op de ondiepe zandbankjes de rivierdonderpad ligt te zonnen en de grindbankjes positief zijn voor parende beekprikken. Benedenstrooms is veel jonge winde (een vissoort) in de beek aanwezig. Dit is overigens nog maar een eerste begin!

Leuvenumse Beek
Leuvenumse Beek

Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.

Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.

Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken.

Op 5 november 2016  is er weer een Algemene Ledenvergadering. Deze keer zal de vergadering (met uiteraard boeiende excursies) plaatsvinden in de mooie stad Rotterdam.

Wilt u meer weten kunt doorklikken en uw vraag stellen via het contactformulier.

Toon alle berichten in deze rubriek