Bennekom – Wateroverlast Baron Van Wassenaertunnel

De Baron van Wassenaartunnel loopt niet meer zo vaak onder. In het recente verleden veranderde de weg door de tunnel nogal eens in een klein zwembad. Nu maatregelen zijn genomen om het regenwater af te vangen voordat het in de tunnel terecht komt, is daar minder vaak sprake van. Helaas laat het onderhoud toch nog iets te wensen over.

Water stroomt altijd omlaag

Het gaat om het tunneltje onder de A12 door, dat het Hoekelumse bos van het Gelders Landschap verbindt met de Oostbreukelderweg. Het wordt vaak gebruikt door wandelaars en fietsers, door ruiters, en ook door automobilisten die naar de kleine parkeerplaats willen aan de boszijde, om hun hond uit te laten.

In het recente verleden moest men vaak door de tunnel heen waden. Dat kwam doordat regenwater van de Oostbreukelderweg naar het lager liggende tunneltje stroomt. De afvoerroosters raken vaak verstopt door de vele bladeren van de omringende bomen en door zand en gruis dat vanaf de weg en van de paden aan de andere kant naar binnen stroomde. Zolang de roosters worden vrijgemaakt blijft de tunnel redelijk droog, maar met een flinke bui wil het nog wel eens misgaan.

Om de afstroom van bladeren en modder te verminderen is een watergat (voor de plek, zie pijl) gegraven in de berm van de weg, maar dat heeft niet voldoende effect. Langs de weg vormt zich namelijk langzamerhand een kleine dijk van modder, zodat het water het gat niet goed kan bereiken.

Beter onderhoud

Wat moet er gebeuren? Natuurlijk is het goed als het watergat dieper wordt gemaakt en dichter bij de weg zou komen te liggen. Ook zouden de roosters in de gaten kunnen worden gehouden. Dit is in dit geval een taak van de gemeente, maar ook het waterschap zou er goed aan doen in samenwerking met terreinbeheerders af en toe de plekken te controleren waar het regenwater vanaf heuvels vrij steil in de richting loopt van lager gelegen paden. Soms wordt er namelijk wel een goede oplossing bedacht, maar de uitvoering is niet helemaal perfect en dat is te voorkomen.

Water beter vasthouden

Water Natuurlijk wil dat er van de natuur wordt genoten, in alle seizoenen, en dat kan natuurlijk ook gerealiseerd worden met een beetje aandacht voor goed onderhoud.

Wat we ook belangrijk vinden is dat water bovenstrooms goed wordt vastgehouden. Sinds enige tijd is de Oostbreukelderweg geasfalteerd. Voor automobilisten en fietsers is dat in principe een verbetering, maar het helpt niet tegen wateroverlast. Daarom verdient het aanbeveling om langs hellende wegen op droge zandgrond de verharding zó aan te leggen, dat regenwater op korte afstand naar de wegberm wordt geleid en daar in de bodem kan wegzakken.

 

Toon alle berichten in deze rubriek