Blauwe Omgevingsvisie Vallei en Veluwe

De nieuwe Omgevingswet verplicht Rijk, provincies en gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. Voor waterschappen geldt dat dit niet; zij moeten actief het waterbelang inbrengen in de omgevingsvisies van gemeenten en provincies.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft ervoor gekozen om eerst duidelijkheid te krijgen over zijn eigen inbreng, door een eigen Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) op te stellen. Einde september ontving Waterschap Vallei en Veluwe in de Observant in Amersfoort veel maatschappelijke partners om mee te denken. Het werd volgens het waterschap een succesvolle en drukbezochte werkconferentie rond de thema’s klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie en Waardevolle Leefomgeving, met water als ordenend principe.

Water Natuurlijk vindt het positief dat het waterschap zich zo actief opstelt. Wel is het belangrijk, dat het waterschap ook voldoende energie overhoudt om het waterbelang in de omgevingsvisies van gemeenten en provincies in te brengen.

 

Toon alle berichten in deze rubriek