Bollenteelt belast de Veluwe

Helaas is het nog niet zo ver dat de landbouw zonder bestrijdingsmiddelen werkt. De bollenteelt is een sector met een heel hoog verbruik. Vooral de lelieteelt is berucht. De leliebollenteelt is de teelt waarbij men veruit de meeste bestrijdingsmiddelen per hectare gebruikt. Per jaar gaat het om de toepassing van gemiddeld 117 kg/ha bestrijdingsmiddelen (inclusief minerale olie) in de lelieteelt tegenover ruim 7 kg/ha gemiddeld bij gewassen zoals aardappelen, snijmais en suikerbieten.

In Nederland wonen ongeveer 90.000 mensen binnen 50 meter van een bloembollen- of fruitperceel. Het is onduidelijk in welke mate omwonenden worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt op die percelen. De Gezondheidsraad heeft daarom geconcludeerd dat er onderzoek nodig naar de mate waarin omwonenden van landbouwpercelen worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Vooral uit buitenlands onderzoek komen aanwijzingen dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen. Het RIVM is in 2015 een onderzoek gestart naar de blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen. Het kan nog wel even duren voordat het resultaat van het onderzoek bekend is. Daarom beveelt de Gezondheidsraad aan om maatregelen te nemen om de blootstelling van omwonenden te verminderen.

Op de Veluwe wordt ieder jaar zo’n 100 hectare grond gebruikt voor bollenteelt, waarvan 35 hectare in directe nabijheid van Natura 2000-gebied. Onderzoeksinstituut Alterra stelt op basis van eigen onderzoek dat gewasbeschermingsmiddelen die bij de teelt van lelies, gladiolen en tulpen worden gebruikt schadelijk kunnen zijn voor beschermde soorten in die natuurgebieden.

Vanaf 1 januari 2017 is een Natuurbeschermingswetvergunning nodig voor de teelt van bollen langs beken op de Veluwe. De provincie Gelderland doet dit uit voorzorg, aangezien de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwetsbare waternatuur niet duidelijk zijn. Daarnaast start de provincie, samen met het Waterschap Vallei en Veluwe een onderzoek naar de effecten op de waternatuur. Aan de vergunning stelt de provincie de voorwaarde dat telers moderne spuitapparatuur gebruiken én dat een teeltvrije zone van minimaal vijf meter van de beek wordt gehanteerd. In bijzondere gevallen, zoals een beek met een laatste populatie van een zeldzame vissoort, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld of de vergunning onthouden worden. Inmiddels is duidelijk dat smalle spuitvrije zones niet goed werken. Ter bescherming van de drinkwaterwinning Drentsche Aa is in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) aan weerszijde van de beken een spuitvrije zone van 4 meter opgenomen. Deze smalle zone biedt duidelijk onvoldoende bescherming, zeker wanneer er steeds meer sprake is van lelieteelt.

Naast het hoge gebruik aan bestrijdingsmiddelen gaat de teelt ook gepaard met intensieve drainage en beregening.

Het waterschap in Drenthe is inmiddels in overleg zijn met de bollensector over de verdere aanpak en mogelijke maatregelen rond deze teelt. Het is dus de vraag of de provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe op de Veluwe ook geen aanvullende maatregelen zouden moeten treffen.

Puur Natuur

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Toon alle berichten in deze rubriek