Droogte ijlt lang na

De zomer van 2018 was zeer droog en de droogte houdt nog altijd aan. De afvoer van de Rijn is zeer laag en de grondwaterstanden in grote delen van Oost en Zuid-Nederland zijn veel lager dan gebruikelijk. Berekeningen van Deltares laten zien dat bij een normaal winterscenario de grondwaterstand aan het begin van het volgende groeiseizoen (1 april 2019) in Zuid- en Oost-Nederland decimeters tot meer dan een meter lager zal zijn dan normaal. Zelfs als de winter nat wordt, zullen er in een deel van de zandgebieden lagere grondwaterstanden zijn dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Het onderzoek wijst uit dat alleen bij een zeer nat scenario met veel regen de grondwaterstand zich geheel zal herstellen.

Rijn en IJssel houdt water vast!

Waterschap Rijn en IJssel roept grondeigenaren dan ook op om komende winter zo veel mogelijk regenwater vast te houden. Door het afsluiten van drainages en (gedeeltelijk) dichtzetten van duikers kan regenwater de bodem intrekken en wordt het niet via de beken en rivieren afgevoerd. Om dit te stimuleren stelt het waterschap professionele duikerafsluiters ter beschikking aan onder andere agrariërs, landgoedeigenaren, natuur- en terreinbeheerders en particulieren die een greppel of sloot in eigendom hebben.

Het is zo droog dat de grond- en oppervlaktewaterstanden voor het voorjaar 2019 niet genoeg zullen herstellen, tenzij het de komende maanden heel veel gaat regenen. Dit blijkt uit berekeningen die het Waterschap Rijn en IJssel heeft laten uitvoeren specifiek voor zijn grondgebied.

Om de grondwaterstanden weer op niveau te krijgen is regen nodig, veel regen. Er moet komende winter net zoveel regen vallen als er normaal in een heel jaar valt. Gebeurt dit niet dan zal dit volgend voorjaar jaar direct merkbaar zijn. Watergangen worden eerder afvoer loos en vallen eerder droog, de watertemperatuur stijgt dan sneller en grondwater zal eerder in het seizoen niet meer beschikbaar zijn voor gewassen. Hierdoor zullen de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur van afgelopen jaar eerder herhalen en mogelijk langer duren.

 

Toon alle berichten in deze rubriek