Droogte ondanks hoosbuien

Een van de gevolgen van klimaatverandering zijn langere perioden van droogte, met name in de zomer. Ook droogte brengt de Klimaateffectatlas in beeld. Droogte kan problemen opleveren voor natuur en landbouw.

In de Gelderse Vallei kunnen de gemiddeld laagste grondwaterstanden (GLG) meer dan 10 cm dalen tot 2050. In de hoger gelegen gebieden ligt het grondwater diep, maar is het waarschijnlijk dat de laagste grondwaterstanden gaan stijgen.

Er liggen ook enkele veengebieden in de regio die gevoelig zijn voor bodemdaling: door klimaatverandering kunnen grondwaterstanden (tijdelijk) verder uitzakken met extra bodemdaling tot gevolg. Dit effect kan zonder maatregelen oplopen tot meer dan 10 cm.

Toon alle berichten in deze rubriek