Ede – Van rioolwaterzuivering naar grondstoffenfabriek

Rioolwaterzuiveringen waarvan medicijnresten grote invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater liggen helaas ook in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe; bijvoorbeeld bij Bennekom en Woudenberg.

Water Natuurlijk wil voorkomen dat medicijnresten en hormonen in het water terecht komen. Praktijkproeven hebben voldoende aangetoond dat het mogelijk is om geneesmiddelen te verwijderen uit het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Bij de rioolwaterzuivering in Ede is het waterschap al bezig om medicijnresten te verwijderen.

Van rioolwaterzuivering naar grondstoffenfabriek

Het waterschap bouwt al haar grote rioolwaterzuiveringen om tot energie- grondstof- en waterfabriek, waardoor steeds meer waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen. De rioolwaterzuivering in Ede is in 2018 met de winning van actief kool en het zuiveren van medicijnresten een energie-, grondstof- en waterfabriek geworden.

Medicijnresten in water liefst voorkomen, en vooralsnog verwijderen

Water Natuurlijk gaat voor energieneutrale waterschappen en duurzaam gebruik van grondstoffen. Dat is prima mogelijk, bijvoorbeeld door grondstoffen en warmte terug te winnen uit afvalwater.

Toon alle berichten in deze rubriek