E茅n maatregel, meerdere doelen

Het waterschap zorgt voor bescherming tegen overstromingen, voldoende water en gezond water. Daar zijn maatregelen voor nodig, zoals dijkonderhoud, aanleg van waterbergingsgebieden en zuivering van afvalwater. Wij vinden dat een maatregel meerdere doelen moet dienen als het kan. We gaan tenslotte ook niet voor 茅茅n pak melk naar de supermarkt. Dat is niet effici毛nt.

Een paar voorbeelden:

路 Iedereen moet van water en natuur kunnen genieten. Water is een belangrijk onderdeel van onze woon- en leefomgeving. Water is in Nederland ook belangrijk (cultureel) erfgoed. Waterschappen moeten de eigen gebieden zoveel mogelijk toegankelijk maken voor wandelen, fietsen, varen, schaatsen, vissen en ander recreatief medegebruik.

Waterschappen houden zich gelukkig al lang bezig met het behoud en herstel van hun grote cultuurhistorische rijkdom. Denk aan het herstel van beken en sprengen aan de Veluwezoom, in de Gelderse Vallei, De Achterhoek en bij Nijmegen, of aan de versterking van de Diefdijk met respect voor de sporen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dat vinden we belangrijk.

路 Veilige dijken en kades zijn bij ons ook waardevolle natuurlinten, wandelroutes en onderdeel van ons cultuurlandschap. Als een dijkversterking nodig is, willen wij vanaf het begin rekening houden met deze belangen. Ook bij de toekomstige versterking willen wij ruimte geven aan natuur, recreatie en cultuurhistorie. Geen kale deltadijken!

路 Wij vinden dat er in de stad plaatsen moeten komen om bij hevige neerslag tijdelijk water op te vangen. Dat is prima te combineren met meer groen in de stad.

路 Nederland is steeds dieper ontwaterd voor de landbouw. Dat heeft geleid tot verdroging van onze natuur. We vinden het belangrijk dat de waterschappen verder gaan met het bestrijden van de verdroging van onze natuurgebieden.

路 Ook op het platteland zijn waterbergingsgebieden nodig, om gebiedseigen water langer vast te houden en hevige neerslag op te vangen. Deze gebieden willen wij zo inrichten dat ze ook bijdragen aan bijvoorbeeld natuur en recreatie.

路 In Nederland zijn veel sportvissers. Voor hen is het belangrijk dat onze wateren goed bereikbaar en bevisbaar zijn. Daar willen wij sportvissers bij helpen en de ruimte voor geven. Waar mogelijk dragen we bij aan een goede visstand, bijvoorbeeld door vistrappen aan te leggen en door in het peil- en maaibeheer rekening te houden met de leefwijze van vis.

Nog geen lid van Water Natuurlijk?聽Meld je aanbij de grootste waterschapspartij van Nederland!

Wil je je kandidaat stellen? Vraag dan via聽WaterNatuurlijkMN@gmail.com聽het kandidaatstellingsformulier aan!

Later dit jaar verschijnt ons verkiezingsprogramma. Om je alvast een idee te geven waar Water Natuurlijk in Midden-Nederland (waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Rivierenland) voor staat,聽lees onze nieuwsbrief!

Toon alle berichten in deze rubriek