Elburg – Versterking Noordelijke Randmeerdijk

Water Natuurlijk vindt dat de Noordelijke Randmeerdijk moet worden versterkt met voldoende aandacht voor de grote cultuurhistorische waarde, de natuur en voor de mogelijkheden voor wandelen en fietsen.

Water Natuurlijk is een groot voorstander van innovatie. Door nieuwe kennis toe te passen, kan oms veel geld worden bespaard.

Versterking Noordelijke Randmeerdijk

De Noordelijke Randmeerdijk (Doornspijk-Elburg-Noordeinde) beschermt het achterliggende gebied tegen water vanaf de Randmeren. De dijk voldoet niet meer aan de nieuwe normen voor waterveiligheid, opgesteld door de Tweede Kamer en sinds 1 januari 2017 van kracht. De dijk is veilig maar moet dit ook in de toekomst zijn. Daarom moet deze voldoen aan de nieuwe normen.  Eerst leek het erop dat maar liefst 12 km dijk moest worden versterkt. Maar door nieuwe kennis toe te passen bleek dat maar voor 1 km te hoeven.

Dijken méér dan alleen waterveiligheid

De Noordelijke Randmeerdijk is een oude Zuiderzeedijk met cultuurhistorische waarde.

Water Natuurlijk vindt veilige dijken en kades ook waardevolle natuurlinten, wandelroutes en onderdeel van ons cultuurlandschap. Als een dijkversterking nodig is, willen wij vanaf het begin rekening houden met deze belangen. Ook bij de toekomstige versterking willen wij ruimte geven aan natuur, recreatie en cultuurhistorie. Geen kale deltadijken!

De Noordelijke Randmeerdijk loopt van Doornspijk, via Elburg naar Noordeinde

Toon alle berichten in deze rubriek