Even voorstellen: Enrico van den Bogaard Kandidaat 14

Water dient vele doelen en is er voor iedereen die daar verstandig mee om wil gaan. Dat vraagt om goede afstemming en afweging van belangen; ook die van bewoners. Voor mij zijn solidariteit en fairness daarbij richtinggevend. Ook voor ú? Een goede omgang met water, bodem en ruimte in onze leefomgeving heeft altijd al mijn warme belangstelling gehad. Als Wagenings ingenieur ben ik werkzaam geweest in bodembeleid, stedelijk riool- en waterbeheer en de ondergrond rond kabels en leidingen.  Rond “groen, water en ruimte” heb ik jarenlang bewonersbelangen behartigd als bestuurslid van de Bewonersvereniging Noordwest in Wageningen. Voortbouwend op mijn kennis en ervaring wil ik mij – via Water Natuurlijk – graag inzetten voor een innovatieve, toekomstbestendige koers in Vallei en Veluwe. Het kan altijd beter!

Toon alle berichten in deze rubriek