Even voorstellen: Harry Post Kandidaat 21

Mijn naam is Harry Post en ik ben 53 jaar. Ik woon, samen met mijn partner Ellen en haar 2 kinderen, in Ede. Zelf heb ik nog 2 dochters van 22 en 26 jaar jong. Ik ben de laatste 8 ½ jaar werkzaam voor de gemeente Wageningen als projectleider in de riolering en de waterhuishouding. Dit vakgebied is de laatste tijd onderhevig aan veranderingen en ik ga daar graag in mee. In mijn werk ben ik bezig met alle facetten van water, en ook onderwerpen als groen, klimaatadaptatie, mitigatie en circulaire economie zijn mij niet vreemd. Naast het werken aan de riolering ben ik ook bezig met klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Binnen de gemeente Wageningen heb ik het geluk om mee te mogen werken en denken aan het project Grebbedijk, een opgave die nodig is voor de waterveiligheid voor alle gemeentes in de Vallei. De opgaves op het gebied van water zijn groot en verdeeld over meerdere overheden. Met Water Natuurlijk wil ik de komende vier jaar er graag aan werken om het beleid en de visie van het waterschap Vallei en Veluwe optimaal te laten aansluiten op beleid en visie van gemeentes.

Toon alle berichten in deze rubriek