Even voorstellen: Jacob Ruijter Kandidaat 19

Mijn naam is Jacob Ruijter, ecoloog van beroep en woonachtig in Apeldoorn. Wat ik belangrijk vind is het bewerkstelligen van een duurzame samenleving met respect voor natuur en milieu en een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Om daar op bestuurlijk niveau inhoud aan te geven ben ik sinds een aantal  jaren actief bij Water Natuurlijk én GroenLinks, zowel lokaal (Apeldoorn) als provinciaal (Gelderland), maar ook bij de KNNV en Natuurmonumenten. Mijn ambitie is om mij op (boven)provinciaal en waterschapsniveau maximaal in te zetten voor behoud en herstel van ecologische waarden c.q. biodiversiteit.

Toon alle berichten in deze rubriek