Even voorstellen: Marc Schmitz Kandidaat 17


Alweer een bioloog op de lijst, maar in zekere zin niet zo’n “groene”.  Niet zo groen omdat ik in mijn werk snel te maken kreeg met allerlei zaken rond de natuur: ruimtelijke ordening, milieu, recreatie of leefbaarheid. Steeds was mijn werk vooral blauw-groen: van eco-hydrologie in Nederlands mooiste moerassen tot en met baggerdepots, van kano-routes of leefbaarheid op het platteland tot en met het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.  Ik ben dus niet zo groen meer maar ken de blauw-groene problemen vanuit heel verschillende invalshoeken, van peilbesluit tot rijksbeleid, en ik ken daarnaast ook de alledaagse praktijk met de hand aan de schop. Natuurlijk vind ook ik dat het waterschap zuinig moet omgaan met het belastinggeld, ik zou echter ook willen bereiken dat het waterschap zichtbaarder is voor de burger, soms zal dat wat extra kosten, de “stadse” bewoner moet zelf kunnen zien wat het waterschap voor hem/haar betekent, want alleen dan krijgt de waterschapsbelasting inhoud en is het meer dan alleen een terugkerende rekening, een terugkerende last.

Toon alle berichten in deze rubriek