Even voorstellen: Willem Seine Kandidaat 18

Water en natuur, daar ga ik voor. Wonend in Deventer, aan de Gelderse kant van de IJssel, ben ik vaak te vinden aan of in het water. Wandelend, zwemmend of in de kano. Als geboren Apeldoorner is ook de Veluwe vertrouwd gebied. Ik werk bij Natuur en Milieu Overijssel in Zwolle als projectleider op het gebied van water, klimaatadaptatie en voedsel. In mijn projecten is bewoner participatie belangrijk. In mijn woonwijk De Hoven ben ik als bewoner actief (geweest) met wijkaanpak, vergroening, zonnepaneleninkoop en het afkoppelen van regenwater. Mijn professionele achtergrond is landbouw en milieutechnologie. Daarmee heb ik gewerkt in Zambia, provincie Drenthe en bij adviesbureau Tauw. Mooie uitdaging om mijn ervaring in te zetten voor Water Natuurlijk.

Toon alle berichten in deze rubriek