Gaat Europa bodem- en watervergiftiging met glyfosaat stoppen?

Eén van de bestrijdingsmiddelen die we liever niet in grond- en oppervlaktewater willen tegenkomen is glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup. De onkruidverdelger is zelfs al aangetroffen bij onderzoek naar ijs van Ben & Jerry’s in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Onderzoek van Wageningen Universiteit laat zien dat inmiddels 45 procent van de Europese landbouwgronden glyfosaat en het afbraakproduct AMPA bevat. Verlenging van de toelating vindt men dan ook niet verstandig. De Unie van Waterschappen maakt zich ernstige zorgen over de waterkwaliteit. De Unie voert daarom een stevige lobby bij de Tweede Kamer om het gebruik van glyfosaat terug te dringen. En met enig succes, want de Tweede Kamer nam dit jaar twee moties aan die hieraan moeten bijdragen. De Kamer verzoekt de regering om, ongeacht de eventuele toelating door de Europese Commissie, met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw verdergaand te verbieden en het gebruik binnen de landbouw zo veel mogelijk te beperken. Sommige gemeenten zetten nog fors in op het gebruik van glyfosaat. Daarom verzoekt de Kamer de regering om in overleg te gaan met VNG, IPO en Unie van Waterschappen om te komen tot afspraken om het gebruik van glyfosaat door overheden zo veel mogelijk te beperken.

Toch pakt de Tweede Kamer helaas niet door. Een motie van GroenLinks, Partij voor de Dieren en de PVV om met aanvullende nationale maatregelen het gebruik van glyfosaat binnen de landbouw zoveel mogelijk te beperken kwam er in juni helaas niet door. De motie kreeg te toelating van toen nog de steun van GroenLinks, D66, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, Denk, 50Plus en PVV. Ook een motie van begin oktober om de toelating van glyfosaat in ieder geval niet langer dan voor drie jaar te verlengen kreeg helaas geen meerderheid.

Het is voor onze waterkwaliteit en gezondheid te hopen dat andere Europese landen de verlenging van de toelating van glyfosaat in de EU wél weten tegen te houden.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken.

Toon alle berichten in deze rubriek