De Grebbedijk moet worden versterkt.

Waterschap Vallei en Veluwe organiseerde op 28 juni een bijeenkomst in Wageningen. De afgelopen tijd hebben de Dijkdenkers in een aantal bijeenkomsten actief meegedacht over de planvorming. Zij zijn een vertegenwoordiging van omwonenden, ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen van de dijk.

Schoonheid (‘mooi’), natuur en veiligheid zijn aspecten waar de aanwezigen bij de Grebbedijk als eerste aan denken. Als er keuzes gemaakt moeten worden tussen belangen op het gebied van recreatie of natuur, dan blijkt het laatste thema gemiddeld net iets belangrijker gevonden te worden, al zijn de verschillen niet heel groot. Er is een verslag beschikbaar van deze avond. Water Natuurlijk organiseerde zelf ook al eerder een bijeenkomst over de Grebbedijk. De resultaten van beide bijeenkomsten lagen aardig in lijn met elkaar.

Op 23 september vervolg met de Dag van de Grebbedijk! Halverwege 2019 moet er een voorkeursalternatief voor versterking van de Grebbedijk op tafel liggen.

Nieuwsbrieven
Water Natuurlijk Vallei en Veluwe heeft uiteraard ook een Nieuwsbrief. Wilt u deze automatisch ontvangen? Klik dan hier.Verder kunt u ook veel informatie vinden op de site van uw Waterschap. In onze regio is dat Waterschap Vallei en Veluwe.Indien u lid wilt worden van Water Natuurlijk kan dit natuurlijk ook. Aanmelden kan door hier te klikken .

Toon alle berichten in deze rubriek