Even voorstellen: Greet Eijkelenboom Kandidaat 5

Water raakt ons allemaal en goed waterbeheer is voor ieder van ons belangrijk. Ik zet me dan ook graag voor in voor het Waterschap, om te zorgen dat bewoners van de Gelderse Vallei en de Veluwe over voldoende schoon water kunnen beschikken. Daarbij gebruik ik mijn kennis van technische maatregelen en ecologie en de eerdere ervaring in de politiek als raadslid. Ik zoek de samenwerking met gemeenten, met burgers en bedrijven op. Dit is goed voor het draagvlak, maar ook nodig, omdat we allemaal een stukje van het watersysteem beheren. In het  waterschapsbestuur zullen we inspelen op de noodzaak om voor nu en straks wateroverlast én droogteschade te voorkomen. Dat gebeurt al bij de versterking van de Grebbedijk. Ik zie het als de opgave voor het waterschap om daarbij ook te werken aan een levendige natuur en een mooi landschap. Sowieso moet iedere investering in een maatregel voor nu ook een investering zijn in een duurzame toekomst. Als stadsbewoner ga ik voor een duurzame inrichting, voor stad én land.

Toon alle berichten in deze rubriek