Even voorstellen: Hans Brons Kandidaat 20

Water, het wonder uit de kraan. Overal, in elk huis. Water moet van goede kwaliteit zijn. Daarom maakte ik van water mijn beroep. Daar horen waterzuivering en grondwaterkwaliteit bij. De stap naar natuur, milieu en duurzaamheid is dan vlug gezet. En daarmee de stap naar vele jaren bestuurlijke activiteit voor de Vereniging Mooi Wageningen en de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Zo ben ik betrokken geraakt bij Water Natuurlijk.
Zuivering aan de bron en de vervuiler betaalt. Dat vind ik de belangrijkste uitgangspunten van goed waterbeheer. Zuivering aan de bron is in Ede mogelijk. In plaats van lozing van vervuild grondwater van de voormalige Enka-fabriek op de Rijn in Wageningen. En voor wat betreft ‘de vervuiler betaalt’ is het nu zo dat de kosten van deze lozing de komende 100 jaar op de burgers worden afgewenteld. En dus niet op de vervuiler. Ik vind dat onrechtvaardig . Met uw steun maak ik mij de komende jaren hard voor deze uitgangspunten van goed waterbeheer.

Toon alle berichten in deze rubriek